درباره ما

دکتر سید جلیل میرحسینی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد در استان یزد متولد شد. مقاطع تحصیلی ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را در میبد پشت سر گذاشت و در سال ۱۳۶۴ پس از قبولی در آزمون کنکور سراسری موفق به ورود به رشته پزشکی گردید.
 
سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱ : دوره دکترای حرفه ای پزشکی عمومی
سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ : بورد تخصص جراحی عمومی
سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ : بورد فوق تخصص جراحی قلب و عروق (دانشگاه تهران)
سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ میلادی: فلوشیپ پیوند قلب و ریه (بیمارستان هرفیلد دانشگاه لندن-UCL)
 
سمت های دانشگاهی:
دانشیار جراحی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی یزد
عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی یزد از سال ۱۳۷۹ تا هم اکنون
عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
عضو شورای عالی جذب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
فعالیتهای پژوهشی:
۱-بیش از ۴۰ مقاله علمی در زمینه آزمایشگاهی و علوم پایه پزشکی و بالینی در زمینه های جراحی و جراحی قلب و عروق به پیوست رزومه قابل مشاهده میباشد.
۲-نویسنده کتاب "روش های درمان جراحی نارسایی قلب و پیوند قلب"
۳- نویسنده کتاب "بازتوانی پس از عمل جراحی قلب همراه با روش های پیشگیری بیماریهای قلبی به روش تصویری"
 
فعالیتهای آموزشی:
۱- آموزش تئوری و عملی به دستیاران جراحی قلب و عروق
۲-آموزش تئوری و عملی به دستیاران رشته های جراحی عمومی , داخلی قلب و عروق و بیهوشی
۳-آموزش تئوری و عملی به دانشجویان پزشکی مقطع دکترای حرفه ای
۴-آموزش به دانشجویان مقاطع کاردانی.کارشناسی و کارشناسی ارشد پیراپزشکی. پرستاری و اتاق عمل
 
فعالیتهای درمانی:
۱-متخصص جراحی عمومی و جراح عروق در استان یزد از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
۲-دانشیار جراحی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی با قریب بیش از ۴۰۰۰ عمل جراحی قلب در زمینه های کرونری و دریچه های قلب و پیوند قلب و ریه از سال ۱۳۸۰
 
عناوین و رتبه های علمی:
۱-کسب رتبه پژوهشگر برتر در زمینه تحقیقات قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی در سال۱۳۸۶
۲- کسب عنوان پزشک نمونه در استان یزد در سال ۱۳۸۶
۳-استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۳۸۹
۴-کسب رتبه پژوهشگر برتر در زمینه تحقیقات قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۳۹۰
 
عضویت های دانشگاهی:
- عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد.
- عضو شورای عالی جذب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو کمیته علمی جذب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو کمیته تخصصی ممیزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو شورای مرکزی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو شورای پژوهشی پایگاه انتقال خون یزد.
- عضو کمیتة تألیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو کمیته تحقیقات کاربردی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو کمیته تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو شورای پژوهشی داروهای گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان افشار.
- عضو کمیته مورتالیتی و موربیدیتی بیمارستان افشار.
- عضو کمیته مدیریت کیفیت بیمارستان افشار.
- نماینده دانشگاه در مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان افشار
- نماینده دانشگاه در مرکز تحقیقات تروما
- نماینده دانشگاه در مرکز تحقیقات پیوند اعضا

فعالیت های پژوهشی:
- .) مجری اولین طرح کشوری در شناخت ریسک فاکتور هموسیستئین در بیمارستان امام خمینی تهران ) 3131
- .) مؤلف اولین کتاب فارسی تحت عنوان ))روش های درمان جراحی نارسائی قلب و پیوند قلب(( ) 3131
- اجرای چندین مطالعة تحقیقاتی و پایان نامه به ضمیمه رزومة اینجانب.
- عضویت در تیم پیوند قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- .) پژوهشگر برتر از مرکر تحقیقات قلب و عروق دانشگاه ) 3131
- استاد نمونه سال 3131 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ) EDU .)

فعالیت های درمانی:
- انجام بیش از 1444 جراحی قلب و عروق از سال 3131 در مرکز جراحی قلب و عروق بیمارستان افشار در زمینة
بیماری های عروق کرونر، بیماری های دریچه ای، عروق محیطی، ریه و غیره.
- کمک به راه اندازی اولین انجمن خیریه اهدا عضو )به نام انجمن خیریه هدیه حیات( در جهت تثبیت و پیشرفت
فرهنگ اهداء عضو در کشور به عنوان نایب رئیس انجمن.
- . جراح عروق استان از سال 3113 تا 3134
- . عضو تیم جراحی قلب دانشگاه از سال 3113 تا 3134

فعالیت های اجتماعی:
- نایب رئیس انجمن خیریه هدیه حیات یزد
- عضویت در بسیج مقاومت سپاه پاسداران میبد.
- عضو بسیج جامعه پزشکی استان یزد.
- عضو جامعه بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- عضو هسته گزینش دانشگاه طی دوران دستیاری جراحی عمومی
- عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
- نمایندة دستیاران در کمیتة گزینش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی دورة دستیاری.
- مؤسس صندوق قرض الحسنه خیریة زینب السادات شهرستان میبد.
- مسئول هیئت مذهبی فرهنگی حضرت قمر بنی هاشم.
- کمک به فعالیت های آموزشی دانش آموزان و گروه های پیش دانشگاهی ادارة آموزش و پرورش شهرستان میبد.
- مؤسس گروه خیرین اندیشة نیک.
- عضو هیئت امناء خیریه امامزاده جعفر یزد

در حال حاضر به عنوان جراح قلب و عروق تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در بیمارستان افشار مشغول به
فعالیت های درمانی-پژوهشی و آموزشی می باشد
جهت آشنایی بیشتر با دکتر میرحسینی میتوانید به روزمه ایشان مراجعه فرمایید.