درباره من

پروفسور سیدجلیل میرحسینی دارای بورد فوق تخصصی جراحی قلب وعروق وفلوشیپ پیوند قلب وریه
 
از انگلستان (UCL)، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی با سابقه بیش از بیست سال آموزش وپژوهش در
 
 دانشگاه ونویسنده بیش از ۱۰۰ مقاله و ۳ کتاب در زمینه های جراحی وجراحی قلب وعروق وانجام بیش
 
از پانزده هزار عمل جراحی قلب در زمینه زمینه بای پس عروق کرونر با تکنیک onpump وروش
 
جدید offpupmp، ترمیم وتعویض دریچه های قلبی، جراحی بیماری های مادرزادی قلبی، جراحی
 
بیماری های تومورال قلب، جراحی عروق گردن، جراحی عروق بزرگ (انوریسم ودایسکشن) وپیوند
 
قلب وریه وکسب عناوین پژوهشگر برتر و پزشک نمونه استان یزد.
 
سوابق تحصيلي
 
سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱: دوره دکترای حرفه ای پزشکی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی یزد)

سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷: بورد تخصص جراحی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی یزد)

سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳: بورد فوق تخصص جراحی قلب وعروق (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ میلادی: فلوشیپ پیوند قلب وریه (بیمارستان هرفیلد دانشگاه لندن – UCL)
 
 سوابق شغلي
 
۱-متخصص جراحی عمومی وجراح عروق در استان یزد از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

۲-استاد تمام جراحی قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی با قریب بیش از ۱۵۰۰۰ عمل جراحی قلب در زمینه بای پس عروق کرونر با تکنیک onpump وروش جدید offpupmp، ترمیم وتعویض دریچه های قلبی، جراحی بیماری های مادرزادی قلبی، جراحی بیماری های تومورال قلب، جراحی عروق گردن، جراحی عروق بزرگ (انوریسم ودایسکشن) وپیوند قلب وریه از سال ۱۳۸۰
 
3- فعاليت در مراكز درماني بيمارستان هاي افشار وسيدالشهدا وشهيد صدوقي استان يزد وبيمارستان عرفان تهران
 
4- رييس بخش جراحي قلب بيمارستان سيدالشهدا يزد از سال ۱۳۹۲
 
5- سردبیر ژورنال cardiovascular biomedicine ۱۴۰۰
 
۶-راه اندازی مرکز پیوند قلب و ریه در بیمارستان شهید صدوقی ۱۳۹۳
 
افتخارات
 
۱-کسب رتبه پژوهشگر برتر در زمینه تحقیقات قلب وعروق در دانشگاه علوم پزشکی در سال۱۳۸۶

۲- کسب عنوان پزشک نمونه در استان یزد در سال ۱۳۸۶

۳-استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۳۸۹

۴-کسب رتبه پژوهشگر برتر در زمینه تحقیقات قلب وعروق در دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۳۹۰
 
 عضویت های دانشگاهي
 
 - استاد تمام جراحی قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی یزد

 - عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی یزد از سال ۱۳۷۸ تا هم اکنون
 
-  عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
 
 - عضو هیئت امنای بيمارستان سيدالشهدا یزد

-  عضو شورای عالی جذب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو کمیته علمی جذب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو کمیته تخصصی ممیزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
 - عضو شوراي عالي هيئت تجديد نظر نظام پزشکی استان يزد
 
- عضو شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو شورای مرکزی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو شورای پژوهشی پایگاه انتقال خون یزد

-  عضو کمیته تألیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو کمیته تحقیقات کاربردی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو کمیته تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو شورای پژوهشی داروهای گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-  عضو کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان افشار

-  عضو کمیته مورتالیتی و موربیدیتی بیمارستان افشار

 - عضو هسته گزینش دانشگاه طی دوران دستیاری جراحی عمومی
 
 -عضو کمیته مدیریت کیفیت بیمارستان افشار

 - نماینده دانشگاه در مرکز تحقیقات قلب وعروق بیمارستان افشار
 
 - نماینده دانشگاه در مرکز تحقیقات تروما
 
 -  نماینده دانشگاه در مرکز تحقیقات پیوند اعضا
 
 فعالیتهای پژوهشی
 
۱- نویسنده بیش از ۱۰۰ مقاله علمی در زمینه آزمایشگاهی وعلوم پایه پزشکی وبالینی در زمینه های جراحی وجراحی قلب وعروق با (H-Index Scopus: 12 and Scopus Citation: 449)
۲- مؤلف اولین کتاب فارسی تحت عنوان روش های درمان جراحی نارسايی قلب وپیوند قلب 1384
۳- نویسنده کتاب "بازتوانی پس از عمل جراحی قلب همراه با روش های پیشگیری بیماریهای قلبی به روش تصویری"
 
۴- مجری اولین طرح کشوری در شناخت ریسک فاکتور هموسیستئین در بیمارستان امام خمینی تهران ۱۳۸۳
 
فعالیتهای آموزشی
 
۱- آموزش تئوری وعملی به دستیاران جراحی قلب وعروق

۲- آموزش تئوری وعملی به دستیاران رشته های جراحی عمومی، داخلی قلب وعروق وبیهوشی

۳- آموزش تئوری وعملی به دانشجویان پزشکی مقطع دکترای حرفه ای

۴- آموزش به دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی أرشد پیراپزشکی، پرستاری واتاق عم
 
مقالات
 
1. S.Kh., F., Mohammad, M.S., Mirhosseini, S.J., Hossein, A.E., Moshtaghioun, S.H., Hosseini, H.A., Fatemeh, S., Mahdi, H.M., Sedigheh, S., Dehghanizadeh, H., & Mohammad, A.A. (2009). COMPARING EFFECTS OF CONTINUOUS INSULIN INFUSION WITH OR WITHOUT SUBCUTANEOUS GLARGINE INSULIN ON GLYCEMIC CONTROL IN DIABETIC PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT (CABG). Iranian Journal of Diabetes and Obesity, 1, 5-10.
2. Forouzannia S, Abdollahi M, Mirhosseini S, Moshtaghion S, Hosseini H, Jorat M, Moeeni M, Karimi-Zarchi M. MALIGNANT LYMPHOMA DEMONESTRATING SICK SINUS SYNDROME AND SUPERIOR VENA CAVA SYNDROME. Acta Med Iran. 1;46(5):437-440.
3. Forouzannia SK, Abdollahi MH, Mirhosseini SJ, Moshtaghion SH, Hosseini H, Dehghani M, Mirshamsi MH. Endovascular Treatment of Aortobronchial Fistula Secondary to Coronary Artery Bypass Graft (CABG). Acta Med Iran. 1;48(2):130-132.
4. S. J. Mirhoseini, H. Radmehr, M. Sanatkarfar, S. Kh. Froozan-Nia, M. Salehi, M. GH. Alemohammad, A. R. Bakhsheh M. Baalbaki. CORRELATION BETWEEN TOTAL PLASMA HOMOCYSTEINE LEVEL AND GRADING OF CORONARY ARTERY DISEASE. Acta Med Iran. 1;46(2):149-154.
5.Forouzannia SK, Abdollahi MH, Mirhosseini SJ, Moshtaghion SH, Hosseini H, Mirshamsi MH. Klebsiella pneumoniae Pseudoaneurysm of the Ascending Aorta after Coronary Artery Bypass Graft. Acta Med Iran. 1;48(3):204-206.
6. Forouzan-nia K, Nafisi-Moghadam R, Abdollahi M, Zare S, Baradaran S, Mirhosseini J et al. Carotid Artery Sonography Findings in 291 Patients Undergoing CABG. JSSU 2006; 14 (2) :15-22
7.Comparison of the analgesic effect of tramadol, indomethacin and acetaminophen after coronary artery bypass graft surgery: Journal of Iranian Society of Anesthesiology Intensive care: 1387; 30(61):32-40
8. Moshtaghion H, Foroozan Nia S, Abdollahi M, Rahati Talab N, Mir Hoseini S, Hoseini H et al. Effectiveness of Oral N-acetyl-cysteine in Reduction of Pulmonary Complications in Smokers Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery. JSSU 2009; 17 (4) :227-233
9. Forouzannia K, Hosseini H, Mirhosseini J, Abdollahi M, Moshtaghion M, Shahrad A, et al. Effect of Cryoanalgesia on Post Midsternotomy Pain and Paresthesia Following CABG. JSSU 2009; 17 (3) :115-121
10. Forouzan nia S, Mir Hosseini S, Haji esmaeili M, Abdollahi M, Haddadzadeh M, Hosseini S et al. Tracheo-innominate artery fistula as a late onset tracheotomy complication: A Case report . J Mazandaran Univ Med Sci 2009; 19 (70) :81-84
11. SKh F N, SJ M, SH M, MH A, H H, H D, et al. Right pleural versus mediastinal drainage following elective off-pump coronary artery bypass. Tehran Univ Med J 2011; 68 (12) :726-731
12. SKh F N, M H, SJ M, H H, MH A, M F Y, et al. Risk factors of blood transfusion in patients undergoing off-pump coronary artery bypass. Tehran Univ Med J 2010; 68 (9) :522-526
13. Forouzannia SK, Abdollahi MH, Mirhosseini SJ, Hosseini H, Moshtaghion SH, Golzar A, Naserzadeh N, Ghoraishian SM, Meybodi TE. Clinical outcome and cost in patients with off-pump vs. on-pump coronary artery bypass surgery. Acta Med Iran. 2011;49(7):414-9. PMID: 21960071.
14. Mirhosseini SJ, Forouzannia SK, Sayegh AH, Sanatkar M. Effect of prophylactic low dose of methylprednisolone on postoperative new atrial fibrillation and early complications in patients with severe LV dysfunction undergoing elective off-pump coronary artery bypass surgery. Acta Med Iran. 2011;49(5):288-92. PMID: 21713745.
15. Forouzannia SK, Abdollahi MH, Mirhosseini SJ, Hadadzadeh M, Hosseini H, Moshtaghion SH, Naserzadeh N, Ghoraishian SM. Perioperative Predictors and Clinical Outcome in Early and Late ICU Discharge after Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery. Acta Med Iran. 1;49(5):307-309.
16. Behjati M, Mirhosseini SJ, Hosseini SH, Rajaei S. Transcatheter Closure of Atrial Septal Defect with Amplatzer Device in Children and Adolescents: Short and Midterm results; an Iranian Experience. Iran J Pediatr. 2011 Jun;21(2):166-72. PMID: 23056783; PMCID: PMC3446161.
17. Mirhosseini SJ, Ali-Hassan-Sayegh S, Forouzannia SK. What is the exact predictive role of preoperative white blood cell count for new-onset atrial fibrillation following open heart surgery? Saudi J Anaesth. 2013 Jan;7(1):40-2. doi: 10.4103/1658-354X.109807. Erratum in: Saudi J Anaesth. 2017 Jul-Sep;11(3):378. PMID: 23717231; PMCID: PMC3657923.
18. Mirhosseini SJ, Forouzannia SK, Mirhosseini SA, Ali-Hassan-Sayegh S, Mozayan MR. Intra-operative grading of coronary artery atherosclerosis associated with homocysteine levels in postmenopausal women undergoing elective off-pump CABG surgery. Niger Med J. 2012 Oct;53(4):192-5. doi: 10.4103/0300-1652.107551. PMID: 23661876; PMCID: PMC3640237.
19. Mirhosseini SJ, Forouzannia SK, Ali-Hassan-Sayegh S, Ravan HV, Abdollahi MH, Mozayan MR. Preoperative C-reactive protein can predict early clinical outcomes following elective off- pump CABG surgery in patients with severe left ventricle dysfunction. Saudi J Anaesth. 2012 Oct-Dec;6(4):327-31. doi: 10.4103/1658-354X.105852. Erratum in: Saudi J Anaesth. 2017 Jul-Sep;11(3):380. PMID: 23493333; PMCID: PMC3591548.
20. Mirhosseini SJ, Ali-Hassan-Sayegh S, Hadadzadeh M, Naderi N, Mostafavi Pour Manshadi SM. Atrial Fibrillation and Early Clinical Outcomes After Mitral Valve Surgery in Patients with Rheumatic vs. Non-Rheumatic Mitral Stenosis. Heart Views. 2012 Oct;13(4):136-8. doi: 10.4103/1995-705X.105730. PMID: 23439740; PMCID: PMC3573358.
21. Esmaeeili Dahej M, Kakoo M, Rezvani M E, Mirhosseini S J M, Moshtaghioon S H. The Effects of Duration of Olive Leaf Extract Administration on Ischemia-induced Arrhythmias Rats. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22 (95) :57-64
22. Esmailidehaj M, Mirhosseini SJ, Rezvani ME, Rasoulian B, Mosaddeghmehrjardi MH, Haghshenas D. Prolonged Oral Administration of Oleuropein Might Protect Heart against Aconitine-induced Arrhythmia. Iran J Pharm Res. 2012 Fall;11(4):1255-63. PMID: 24250560; PMCID: PMC3813172.
23. Mirhosseini SJ, Hassan Sayegh SA. Effect of Preoperative Anemia on Short Term Clinical Outcomes in Diabetic Patients after Elective Off–Pump CABG Surgery. Acta Med Iran. 1;50(9):615-618.
24. Owlia MB, Mirhosseini SJ, Naderi N, Mostafavi Pour Manshadi SM, Ali-Hasan-Al-Saegh S. Rheumatological findings in candidates for valvular heart surgery. ISRN Rheumatol. 2012; 2012:927923. doi: 10.5402/2012/927923. Epub 2012 Oct 31. Erratum in: Int Sch Res Notices. 2017 Nov 27; 2017:4704168. PMID: 23304546; PMCID: PMC3529864.
25.Routine or Verbal- Illustrative Education on Nicotine Dependency in Men after Coronary Artery Bypass Graft (CABG)
26. Mirhosseini SJ, Zadeh MH, Ali-Hassan-Sayegh S, Dehnavi ND. Effect of transfusion on dizziness in anemic patients after elective off-pump coronary artery bypass graft surgery. Asian J Transfus Sci. 2013 Jan;7(1):51-4. doi: 10.4103/0973-6247.106737. PMID: 23559766; PMCID: PMC3613663.
27. Mirhosseini SJ, Forouzannia SK, Mostafavi Pour Manshadi SM, Ali-Hasan-Al-Saegh S, Naderi N, Sanatkar M. Comparison of aspirin plus heparin with heparin alone on asymptomatic perioperative deep vein thrombosis in candidates for elective off-pump coronary artery bypass graft: a randomized clinical trial. Cardiol J. 2013;20(2):139-43. doi: 10.5603/CJ.2013.0026. PMID: 23558871.
28. Mazloomy Mahmoodabad S, Zolghadr R, Mirhossaini S, Yasini Ardakani M, Fallahzadeh H, Askari J. Effect of Benson Relaxation Education on Quality of Life in Patients after open Heart Surgery in Yazd City. TB 2014; 12 (4) :88-96
29. Forouzannia SK, Abdollahi MH, Mirhosseini SJ, Hadadzadeh M, Zarepur R, Zarepur E, Beiki O, Sarebanhassanabadi M. Adenosine Preconditioning versus Ischemic Preconditioning in Patients undergoing Off-Pump Coronary Artery Bypass (OPCAB). J Tehran Heart Cent. 2015;8(3):127-131.
30. Mehdi Hadadzade, Seyed Khalil Forouzania, Seyed Jalil Mirhoseini, Hamide Peighambari, Naeeme Naserzade, Ali Akbar Rahimianfar. The Validity of Euro Score in Patients who underwent off pump coronary artery bypass graft. Journal of Biology and today's world
31.Mirhosseini SJ, Forouzannia SK, Nasirian M, Ali-Hassan-Sayegh S. N-acetylcysteine instead of theophylline in patients with COPD who are candidates for elective off-pump CABG surgery: Is it possible in cardiovascular surgery unit? Saudi J Anaesth. 2013 Apr;7(2):151-4. doi: 10.4103/1658-354X.114069. Erratum in: Saudi J Anaesth. 2017 Jul-Sep;11(3):379. PMID: 23956714; PMCID: PMC3737690.
32. Mirhosseini SJ, Forouzannia SK, Ali-Hassan-Sayegh S, Hadad-Zadeh M, Abdollahi MH, Moshtaghiom H, Hosseini H. On pump versus off pump coronary artery bypass surgery in patients over seventy years old with triple vessels disease and severe left ventricle dysfunction: focus on early clinical outcomes. Acta Med Iran. 2013 May 30;51(5):320-3. PMID: 23737316.
33. Ali-Hassan-Sayegh S, Mirhosseini SJ, Rezaeisadrabadi M, Dehghan HR, Sedaghat-Hamedani F, Kayvanpour E, Popov AF, Liakopoulos OJ. Antioxidant supplementations for prevention of atrial fibrillation after cardiac surgery: an updated comprehensive systematic review and meta-analysis of 23 randomized controlled trials. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014 May;18(5):646-54. doi: 10.1093/icvts/ivu020. Epub 2014 Feb 20. PMID: 24556447.
34. Ali-Hasan-Al-Saegh S, Mirhosseini SJ, Lotfaliani MR, Dehghan HR, Sedaghat-Hamedani F, Kayvanpour E, Rezaeisadrabadi M, Ghaffari N, Vahabzadeh V, Jebran AF, Sabashnikov A, Popov AF. Transplantation of bone marrow stem cells during cardiac surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 Mar;23(3):363-74. doi: 10.1177/0218492314553251. Epub 2014 Oct 3. PMID: 25281762.
35. Ali-Hassan-Sayegh S, Mirhosseini SJ, Vahabzadeh V, Ghaffari N. Should the integrity of the pleura during internal mammary artery harvesting be preserved? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014 Nov;19(5):838-47. doi: 10.1093/icvts/ivu254. Epub 2014 Jul 31. PMID: 25082837.
36.Ali-Hasan-Al-Saegh S, Mirhosseini SJ, Liakopoulos O, Sabashnikov A, Dehghan HR, Sedaghat-Hamedani F, Kayvanpour E, Ghaffari N, Vahabzadeh V, Aghabagheri M, Mozayan MR, Popov AF. Posterior pericardiotomy in cardiac surgery: systematic review and meta-analysis. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 Mar;23(3):354-62. doi: 10.1177/0218492314541132. Epub 2014 Jun 19. PMID: 24948784.
37. Ali-Hasan-Al-Saegh S, Mirhosseini SJ, Ghodratipour Z, Sarafan-Chaharsoughi Z, Dehghan AM, Rahimizadeh E, Shahidzadeh A, Lotfaliani MR, Sedaghat-Hamedani F, Kayvanpour E, Sabashnikov A, Popov AF. Protective effects of anti-oxidant supplementations on contrast-induced nephropathy after coronary angiography: an updated and comprehensive meta-analysis and systematic review. Kardiol Pol. 2016;74(7):610-26. doi: 10.5603/KP. a2016.0007. Epub 2016 Jan 18. PMID: 26779856.
38. Ali-Hassan-Sayegh S, Mirhosseini SJ, Zeriouh M, Dehghan AM, Shahidzadeh A, Karimi-Bondarabadi AA, Sabashnikov A, Popov AF. Safety and efficacy of glucose-insulin-potassium treatment in coronary artery bypass graft surgery and percutaneous coronary intervention. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015 Nov;21(5):667-76. doi: 10.1093/icvts/ivv222. Epub 2015 Aug 11. PMID: 26265069.
39. Ali-Hasan-Al-Saegh S, Mirhosseini SJ, Shahidzadeh A, Rahimizadeh E, Sarrafan-Chaharsoughi Z, Ghodratipour Z, Lotfaliani M, Rezaeisadrabadi M, Dehghan HR, Bireta C, Weymann A, Sabashnikov A, Popov AF. Appropriate bolus administration of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors for patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention: intracoronary or intravenous? A comprehensive and updated meta-analysis and systematic review. Kardiol Pol. 2016;74(2):104-18. doi: 10.5603/KP.a2015.0138. Epub 2015 Jul 23. PMID: 26202532.
40. Ali-Hasan-Al-Saegh S, Ali-Hassan-Sayegh S, Mirhosseini SJ, Rahimizadeh E, Ghodratipour Z, Sarrafan-Chaharsoughi Z, Dehghan AM, Lotfaliani MR, Rezaeisadrabadi M, Kayvanpour E, Sedaghat-Hamedani F, Zeriouh M, Weymann A, Sabashnikov A, Popov AF. Current status of sodium bicarbonate in coronary angiography: an updated comprehensive meta-analysis and systematic review. Cardiol Res Pract. 2015; 2015:690308. doi: 10.1155/2015/690308. Epub 2015 Apr 21. Erratum in: Cardiol Res Pract. 2018 Jan 8; 2018:7812708. Ali-Hassan-Sayegh, Sadegh [corrected to Ali-Hasan-Al-Saegh, Sadeq]. PMID: 25973282; PMCID: PMC4417980.
41. Ali-Hassan-Sayegh S, Mirhosseini SJ, Haddad F, Karimi-Bondarabadi AA, Shahidzadeh A, Weymann A, Popov AF, Sabashnikov A. Protective effects of corticosteroids in coronary artery bypass graft surgery alone or combined with valvular surgery: an updated and comprehensive meta-analysis and systematic review. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015 Jun;20(6):825-36. doi: 10.1093/icvts/ivv033. Epub 2015 Mar 3. PMID: 25736284.
42. Ali-Hassan-Sayegh S, Mirhosseini SJ, Tahernejad M, Mahdavi P, Haddad F, Shahidzadeh A, Lotfaliani MR, Sedaghat-Hamedani F, Kayvanpour E, Weymann A, Sabashnikov A, Popov AF. Administration of erythropoietin in patients with myocardial infarction: does it make sense? An updated and comprehensive meta-analysis and systematic review. Cardiovasc Revasc Med. 2015 Apr-May;16(3):179-89. doi: 10.1016/j.carrev.2015.01.008. Epub 2015 Jan 29. PMID: 25704158.
43. Ali-Hasan-Al-Saegh S, Mirhosseini SJ, Ghodratipour Z, Sarrafan-Chaharsoughi Z, Rahimizadeh E, Karimi-Bondarabadi AA, Haddad F, Shahidzadeh A, Mahdavi P, Dehghan AM, Tahernejad M, Shahidzadeh A, Dehghan H, Ghanei A, Lotfaliani M, Weymann A, Zeriouh M, Popov AF, Sabashnikov A. Strategies Preventing Contrast-Induced Nephropathy After Coronary Angiography: A Comprehensive Meta-Analysis and Systematic Review of 125 Randomized Controlled Trials. Angiology. 2017 May;68(5):389-413. doi: 10.1177/0003319716661445. Epub 2016 Aug 1. PMID: 27485363.
44. Ali- Hasan- Al- Saegh S, Mirhosseini SJ, Tahernejad M, Mahdavi P, Shahidzadeh A, Karimi-Bondarabadi AA, Dehghan AM, Rahimizadeh E, Haddad F, Ghodratipour Z, Sarrafan-Chaharsoughi Z, Shahidzadeh A, Ghanei A, Lotfaliani M, Zeriouh M, Weymann A, Popov AF, Sabashnikov A. Impact of antioxidant supplementations on cardio-renal protection in cardiac surgery: an updated and comprehensive meta-analysis and systematic review. Cardiovasc Ther. 2016 Oct;34(5):360-70. doi: 10.1111/1755-5922.12207. Erratum in: Cardiovasc Ther. 2017 Aug;35(4): Ali-Hassan-Sayegh, Sadegh [corrected to Ali- Hasan- Al- Saegh, Sadeq]. PMID: 27344977.
45. Ali-Hassan-Sayegh S, Mirhosseini SJ, Shahidzadeh A, Mahdavi P, Tahernejad M, Haddad F, Lotfaliani MR, Sabashnikov A, Popov AF. Administration of low molecular weight and unfractionated heparin during percutaneous coronary intervention. Indian Heart J. 2016 Mar-Apr;68(2):213-24. doi: 10.1016/j.ihj.2016.01.014. Epub 2016 Jan 26. Erratum in: Indian Heart J. 2017 Sep - Oct;69(5): e1. PMID: 27133344; PMCID: PMC4867946.
46. Ali-Hassan-Al-Saegh S, Mirhosseini SJ, Karimi-Bondarabadi AA, Sahidzadeh A, Mahdavi P, Tahernejad M, Heydari S, Weymann A, Zeriouh M, Sabashnikov A, Popov AF. Cardiac resynchronization therapy in patients with mild heart failure is a reversal therapy. Indian Heart J. 2017 Jan-Feb;69(1):112-118. doi: 10.1016/j.ihj.2016.08.001. Epub 2016 Aug 25. Erratum in: Indian Heart J. 2017 Sep - Oct;69(5): e2. Ali-Hassan-Sayegh, Sadegh [corrected to Ali-Hasan-Al-Saegh, Sadeq]. PMID: 28228294; PMCID: PMC5319120.
47.. "Comparing the Effects of Nicotine Replacement Therapy and Nursing Counseling on Smoking Cessation among the Candidates for Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Clinical Trial". Nursing and Midwifery Studies, 6, 4, 2017, 149-155. doi: 10.4103/nms.nms_32_17
48. Sarebanhassanabadi M, Mirhosseini SJ, Mirzaei M, Namayandeh SM, Soltani MH, Pakseresht M, Pedarzadeh A, Baramesipour Z, Faraji R, Salehi-Abargouei A. Effect of dietary habits on the risk of metabolic syndrome: Yazd Healthy Heart Project. Public Health Nutr. 2018 Apr;21(6):1139-1146. doi: 10.1017/S1368980017003627. Epub 2017 Dec 13. PMID: 29233205.
49. Weymann A, Ali-Hasan-Al-Saegh S, Popov AF, Sabashnikov A, Mirhosseini SJ, Liu T, Tse G, Lotfaliani M, Ghanei A, Testa L, D'Ascenzo F, Benedetto U, Dehghan H, Roever L, Sá MPBO, Baker WL, Yavuz S, Zeriouh M, Mashhour A, Nombela-Franco L, Jang JS, Meng L, Gong M, Deshmukh AJ, Palmerini T, Linde C, Filipiak KJ, Biondi-Zoccai G, Calkins H, Stone GW. Hematological indices as predictors of atrial fibrillation following isolated coronary artery bypass grafting, valvular surgery, or combined procedures: a systematic review with meta-analysis. Kardiol Pol. 2018;76(1):107-118. doi: 10.5603/KP. a2017.0179. Epub 2017 Oct 5. PMID: 28980298.
50. Sareban Hassanabadi M, Mirhosseini SJ, Mirzaei M, Namayandeh SM, Beiki O, Gannar F, Boffetta P, Pakseresht M, Tabesh M, Ahmadi N, Kazeminasab M, Salehi-Abargouei A. The Most Important Predictors of Metabolic Syndrome Persistence after 10-year Follow-Up: YHHP Study. Int J Prev Med. 2020 Feb 27; 11:33. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_215_18. PMID: 32363020; PMCID: PMC7187548.
51. Weymann A, Ali-Hasan-Al-Saegh S, Sabashnikov A, Popov AF, Mirhosseini SJ, Liu T, Lotfaliani M, Sá MPBO, Baker WLL, Yavuz S, Zeriouh M, Jang JS, Dehghan H, Meng L, Testa L, D'Ascenzo F, Benedetto U, Tse G, Nombela-Franco L, Dohmen PM, Deshmukh AJ, Linde C, Biondi-Zoccai G, Stone GW, Calkins H, Surgery and Cardiology-Group Imcsc-Group IMOC. Prediction of New-Onset and Recurrent Atrial Fibrillation by Complete Blood Count Tests: A Comprehensive Systematic Review with Meta-Analysis. Med Sci Monit Basic Res. 2017 May 12; 23:179-222. doi: 10.12659/msmbr.903320. PMID: 28496093; PMCID: PMC5439535.
52. Weymann A, Sabashnikov A, Ali-Hasan-Al-Saegh S, Popov AF, Jalil Mirhosseini S, Baker WL, Lotfaliani M, Liu T, Dehghan H, Yavuz S, de Oliveira Sá MP, Jang JS, Zeriouh M, Meng L, D'Ascenzo F, Deshmukh AJ, Biondi-Zoccai G, Dohmen PM, Calkins H, Cardiac Surgery and Cardiology-Group Imcsc-Group IM. Predictive Role of Coagulation, Fibrinolytic, and Endothelial Markers in Patients with Atrial Fibrillation, Stroke, and Thromboembolism: A Meta-Analysis, Meta-Regression, and Systematic Review. Med Sci Monit Basic Res. 2017 Mar 31; 23:97-140. doi: 10.12659/MSMBR.902558. PMID: 28360407; PMCID: PMC5452871.
53.Weymann A, Ali-Hasan-Al-Saegh S, Sabashnikov A, Popov AF, Mirhosseini SJ, Nombela-Franco L, Testa L, Lotfaliani M, Zeriouh M, Liu T, Dehghan H, Yavuz S, de Oliveira Sá MP, Baker WL, Jang JS, Gong M, Benedetto U, Dohmen PM, D'Ascenzo F, Deshmukh AJ, Biondi-Zoccai G, Calkins H, Stone GW, Surgery and Cardiology-Group Imcsc-Group IM. Platelets Cellular and Functional Characteristics in Patients with Atrial Fibrillation: A Comprehensive Meta-Analysis and Systematic Review. Med Sci Monit Basic Res. 2017 Mar 17; 23:58-86. doi: 10.12659/msmbr.902557. PMID: 28302997; PMCID: PMC5367840.
54.Weymann A, Popov AF, Sabashnikov A, Ali-Hasan-Al-Saegh S, Ryazanov M, Tse G, Mirhosseini SJ, Liu T, Lotfaliani M, Sedaghat M, Baker WL, Ghanei A, Yavuz S, Zeriouh M, Izadpanah P, Dehghan H, Testa L, Nikfard M, Sá MPBO, Mashhour A, Nombela-Franco L, Rezaeisadrabadi M, D'Ascenzo F, Zhigalov K, Benedetto U, Aminolsharieh Najafi S, Szczechowicz M, Roever L, Meng L, Gong M, Deshmukh AJ, Palmerini T, Linde C, Filipiak KJ, Stone GW, Biondi-Zoccai G, Calkins H. Baseline and postoperative levels of C-reactive protein and interleukins as inflammatory predictors of atrial fibrillation following cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis. Kardiol Pol. 2018;76(2):440-451. doi: 10.5603/KP. a2017.0242. Epub 2018 Jan 22. PMID: 29354906.
55.Mirhoseni S J, Mazloomy S, Moqaddasi Amiri M, alizadeh S. The Study of Blood Pressure Related Factors Based on Health Belief Model in Yazd in 2017. TB 2019; 18 (4) :107-119
56.Esmailidehaj M, Mirhosseini SJ, Sheikhalishahi ZS. Association between Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Characterizations and the Administration of Antiarrhythmic Drugs in Patients with Severe Left Ventricular Dysfunction after Off-Pump Bypass Surgery. Arch Med Lab Sci [Internet]. 2020Jan.21 [cited 2022Nov.10];6(1):1-5 (e2)
57.Sareban Hassanabadi M, Mirhosseini SJ, Mirzaei M, Namayandeh SM, Beiki O, Gannar F, Boffetta P, Pakseresht M, Tabesh M, Ahmadi N, Kazeminasab M, Salehi-Abargouei A. The Most Important Predictors of Metabolic Syndrome Persistence after 10-year Follow-Up: YHHP Study. Int J Prev Med. 2020 Feb 27; 11:33. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_215_18. PMID: 32363020; PMCID: PMC7187548.
58. Sarebanhassanabadi M, Mirhosseini SJ, Mirzaei M, Namayandeh SM, Soltani MH, Pedarzadeh A, Baramesipour Z, Faraji R, Ahmadi N, Salehi-Abargouei A. Association between dietary habits and changes in cardiometabolic risk factors in the patients with metabolic syndrome: a 10-year follow-up study. Progr Nutr [Internet]. 2019 May 6 [cited 2022 Nov. 10];21(1-S):348-5. Available from: 
59. Sarebanhassanabadi M, Mirhosseini SJ, Mirzaei M, Namayandeh SM, Soltani MH, Salehi-Abargouei A. The association between dietary habits score and the risk of metabolic syndrome: A cohort study. Clin Nutr. 2020 Jan;39(1):282-290. doi: 10.1016/j.clnu.2019.02.005. Epub 2019 Feb 20. PMID: 30850269.
60. Saeedi Taft T, Keshmiri F, Mirhosseini Deh Abadi S J, Aghaie F, Jambarsang S, Sadeghian H A. The Effect of Educational Intervention on Stress Management in Cardiac Surgery Nurses. J Mil Med 2021; 22 (12) :1280-1287
61. A case report of chronic aortic dissection, SSU journal: 1380; 9(3):67-71
62. The ross operation: clinical results and echocardiographic findings: Asian Cardiovasc Thorac Ann 2007;15:30-34.
63.Repair of ebstein anomaly: early and mid-term result: Archives of Iranian Medicine: 2006: 9(4): 354-358.
 
64. Result of the report of aortic false aneurysm: Archives of Iranian Medicine:9: 2006
65. Evaluation of Neuroprotective Effect of Magnesium by Blood Level of S100-B and NSE after CABG (In press)
66. S. J. Mirhoseini, H. Radmehr, M. Sanatkarfar, S. Kh. Froozan-Nia, M. Salehi, M. GH. Alemohammad, A. R. Bakhsheh M. Baalbaki. CORRELATION BETWEEN TOTAL PLASMA HOMOCYSTEINE LEVEL AND GRADING OF CORONARY ARTERY DISEASE. Acta Med Iran. 1;46(2):149-154.
65. SKh F N, M H, SJ M, H H, MH A, M F Y, et al. Risk factors of blood transfusion in patients undergoing off-pump coronary artery bypass. Tehran Univ Med J 2010; 68 (9) :522-526
66. Mirhosseini SJ, Forouzannia SK, Sayegh AH, Sanatkar M. Effect of Prophylactic Low Dose of Methylprednisolone on Postoperative New Atrial Fibrillation and Early Complications in Patients with Severe LV Dysfunction Undergoing Elective Off-Pump Coronary Artery. Acta Med Iran. 1;49(5):288-292.
67. Mirhosseini SJ, Salehi M, Ali-Hassan-Sayegh S, Forouzannia K, Karimi-Bondarabadi AA. Costochondritis Caused by Aspergillus flavus Following Cardiac Surgery. Acta Med Iran. 1;51(10):733-735.
68. Mirhosseini SJ, Ali-Hassan-Sayegh S, Karimi-Bondarabadi AA, Mozayan MR. Can preoperative serum level of creatinine predict new-onset atrial fibrillation in non-diabetic male patients undergoing open heart surgery? A retrograde view. Acta Med Iran. 2013;51(12):861-3. PMID: 24442540.
69. Mirhosseini, Seyed Jalil et al. “Comparison Efficacy of Onion Extract Plus Heparin with Fluocinolone Acetonide on Midsternotomy Hypertrophic Scars Following Open Heart Surgery.” (2015).
 
كنفرانس ها
 
 1. Correlation between total plasma homocysteine level and grading of coronary artery disease (16th world congress of the world society cardio-thoracic surgery) 2006- Canada
 2. Incidence and possible determinants of survival beyond twenty years after orthotropic heart transplantation (Cardiothoracic transplantation and mechanical circulatory support, royal Brompton & Harefield hospital. London. UK) 2004
 3. Comparison combined regular insulin with glargine and regular insulin alone for blood glucose control (The 5rd International Congress of the Iranian Society of Cardiac Surgeon)
 4. Comparison of Angiographic with Intraoperative Findings in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft (The 5rd International Congress of the Iranian Society of Cardiac Surgeon)
 5. A compassion between the effect of albumin and hemaccel in priming solution on platelet count after on pump coronary artery bypass graft (The 5rd International Congress of the Iranian Society of Cardiac Surgeon)
 6. Comparison of Angiographic with Intraoperative Findings in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft (The 5rd International Congress of the Iranian Society of Cardiac Surgeon)
 7. Autologous blood donation (The Congresses of the blood transfusion in Yazd, 30 Oct 2008)
 8. Effect of Cryoanalgesia on Post Midsternotomy Pain and Paresthesia Following CABG (10th congresses of anesthesiology, Tabriz, 2008, Poster)
 9. Continuous insulin infusion in comparison with subcutaneous insulin injection in diabetic patients undergoing CABG (The 10th National Congress on Cardiovascular Update, 11-14 June 2008, Poster)
 10. Effect of preoperative aspirin on post op blood loss (The 10th National Congress on Cardiovascular Update, 11-14 June 2008, Oral)
 11. Costs and clinical outcomes in the patients with off-pump vs. on-pump coronary artery bypass surgery (16th congresses of Iranian heart association in collaboration with American college of cardiology, 18-21 Nov 2008, Oral)
 12. Effect of cryoanalgesia on reduction of post midsternotomy pain and paresthesia following CABG (16th congresses of Iranian heart association in collaboration with American college of cardiology, 18-21 Nov 2008, Poster)
 13. Optimal PT-INR in patients with mechanical heart valves (16th congresses of Iranian heart association in collaboration with American college of cardiology, 18-21 Nov 2008, Poster)
 14. Predictors and outcomes of urgent-emergent conversion during attempted OPCAB surgery: which are needed more attention (1st the International Congresses of Perfusionist, Tehran ,2009, Oral)
 15. The Effect of Preoperative Aspirin on Postoperative Blood loss after Off pump Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgery (1st Congresses of cardiac anesthesia, Shiraz ,2008, Oral)
 16. Left arterial thrombosis after orthotropic heart transplantation: etiology diagnosis, treatment and report a case (11th congresses of the middle east society for organ transplantation, 17-20 Nov 2008, Poster)
 17. Effect of Cryoanalgesia on Post Midsternotomy Pain and Paresthesia Following CABG (10th congresses of anesthesiology, Tabriz, 2008, Poster)
 18. Coronary between total plasma homocysteine level and grading of coronary artery disease (Iranian congress of cardiac surgery 2006) 2006
 19.  Emergency versus elective off-pump CABG: perioperative management. (Symposium OPCAB, Mashhad)2008
 20. Continuous insulin infusion in comparison with subcutaneous insulin injection in diabetic patients undergoing CABG (The 10th National Congress on Cardiovascular Update, 11-14 June 2008, Poster)
 21. Effect of preoperative aspirin on post op blood loss (The 10th National Congress on Cardiovascular Update, 11-14 June 2008, Oral)
 22. Costs and clinical outcomes in the patients with off-pump vs. on-pump coronary artery bypass surgery (16th congresses of Iranian heart association in collaboration with American college of cardiology, 18-21 Nov 2008, Oral)
 23. Optimal PT-INR in patients with mechanical heart valves. (16th congresses of Iranian heart association in collaboration with American college of cardiology, 18-21 Nov 2008, poster)
 24.  Effect of Cryoanalgesia on Post Midsternotomy Pain and Paresthesia Following CABG. (16th congresses of Iranian heart association in collaboration with American college of cardiology, 18- 21 Nov 2008, Oral)
 25.  Evaluation of oral N-acetyl-cysteine in reducing pulmonary complications in smoker patients undergoing coronary artery bypass surgery (16th congresses of Iranian heart association in collaboration with American college of cardiology, 18-21 Nov 2008, Oral)
 26. Evaluation of clinical outcomes of early versus late ICU discharge after off pump CABG (2and Iranian congress on cardiothoracic and vascular anesthesia–Yazd, 13-15 May 2009)
 27. Influence of right pleurotomy or pulmonary function after off pump CABG (2and Iranian congress on cardiothoracic and vascular anesthesia–Yazd, 13-15 May 2009)
 28.   Post CABG evaluation of patients in ICU without routine post-operative chest x ray follow-up (2and Iranian congress on cardiothoracic and vascular anesthesia–Yazd, 13-15 May 2009)
 29.  Surgeon anesthetic integrations and off pump CABG: (2and Iranian congress on cardiothoracic and vascular anesthesia–Yazd, 13-15 May 2009)
 30. Bilateral pleural drainage in comparison with mediastinal and left plural urging following CABG (2and Iranian congress on cardiothoracic and vascular anesthesia–Yazd, 13-15 May 2009)
 31.  Autologous blood patch pleurodesis for persistent air leak after cardiac surgery (2and Iranian congress on cardiothoracic and vascular anesthesia–Yazd, 13-15 May 2009)
 32.  Anesthesia for interventional pediatric cardiology (2and Iranian congress on cardiothoracic and vascular anesthesia–Yazd, 13-15 May 2009)
 33. Effect of oral gabapentin prevention of hemodynamic response after tracheal intubation in CABG surgery (2and Iranian congress on cardiothoracic and vascular anesthesia–Yazd, 13-15 May 2009)
 34. Subcutaneous glargine insulin and continuous insulin infusion simultaneously in comparison with subcutaneous insulin injection in diabetic patients undergoing CABG (international congress on diabetes and its complications 19-21 may 2009)
 35.  Off pump CABG: the role of Perfusionist past, present and future (11th national congress on cardiovascular update, 17-20 June 2009, Tehran)
 36. Effects of allopurinol and vitamin E on renal function in patients with cardiac coronary artery bypass graft (11th national congress on cardiovascular update, 17-20 June 2009, Tehran)
 37. Can preoperative Low dose of Methylprednisolone prevent post off-pump Coronary Artery
Bypass Graft (CABG) Atrial Fibrillation and early side effects in patients with severe LV dysfunction? 5 Middle East Cardiovascular Congress and 2 CRF symposium (In
 1. Collaboration with American college of cardiology). Kish Island, IRAN, 23-25 Feb 2011. 1th Iranian cardiovascular joint congress (25-28 sep 2012).
 2. Effect of Transfusion on Dizziness in Anemic Patients after Elective Off–Pump CABG. 1th Iranian cardiovascular joint congress (25-28 sep 2012).
 3. Effect of Preoperative Anemia on Short Term Clinical Outcomes in Diabetic Patients after Elective Off–Pump CABG Surgery. 1th Iranian cardiovascular joint congress (25-28 sep 2012).
 4. Atrial Fibrillation and Early Outcomes after Mitral Valve Replacement in Patients with Rheumatic vs. Non-Rheumatic mitral stenosis. 1th Iranian cardiovascular joint congress (25-28 sep 2012).
 5. Can C - reactive protein Predict Early Surgical Complications Following Elective Off-Pump Coronary Bypass Surgery in Patients with Severe LV Dysfunction? 1th Iranian cardiovascular joint congress (25-28 sep 2012).
 6. Atrial Fibrillation following elective coronary artery bypass surgery without cardiopulmonary bypass in male patients with severe LV dysfunction: What is exact predicting role of preoperative WBC cell count. 1th Iranian cardiovascular joint congress (25-28 sep 2012).
 7. Association between intra-operative grading of coronary artery atherosclerosis & homocysteine level in menopausal women who as candidates for off-pump CABG. 1th Iranian cardiovascular joint congress (25-28 sep 2012).
 8. Comparative evaluation of clopidogrel and aspirin on early outcomes of patients undergoing off pump CABG. 4th international cardiovascular surgery congress, Mashhad, Iran, 2011
 9. The effect of patients Quran listening during operate on post op out-come 4th Razavi international cardiovascular surgery congress, Mashhad, Iran, 2011
 10. First international study on comparison efficacy and safety anti platelet prophylaxis of aspirin plus heparin with heparin alone on asymptomatic preoperative deep vein thrombosis in patients undergoing elective off-pump CABG surgery.4th Razavi international cardiovascular surgery congress, Mashhad, Iran, 2011
 11. Rheumatological findings in candidates for valvular heart surgery excellence in rheumatology, Madrid, Spain, 2012
 12. The effect of N-Acetylcysteine in comparison with Theophylline in the pulmonary function test in the patients with chronic obstructive pulmonary disease undergoing CABG (coronary artery bypass grafting) without clinical symptoms of bronchospasm. 1st International Student Congress on Cardiovascular Researches, Yazd, 2011
 13. First international research on comparison efficacy and safety anti platelet prophylaxis of aspirin plus heparin with heparin alone on asymptomatic perioperative deep vein. The 12th annual research congress of medical students, Isfahan, 2011
 14. Costs and Clinical Outcomes in the Patients with Off Pump Coronary Artery Bypass Surgery. 1st International Student Congress on Cardiovascular Researches, Yazd, 2011
 15. The effect of transfusion on dizziness in anemic patients after elective off-pump CABG. The second national conference of hematology, Yazd, 2012
 16. Effect of Preoperative Anemia on Short Term Clinical Outcomes in Diabetic Patients after Elective Off–Pump CABG Surgery the 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, turkey, 2013
 17. EXPERIMENTAL STUDY ON EFFECTS OF GREEN TEA ON ANTICOAGULATION ROLE OF WARFARIN IN RAT MODEL: A HYPOTHESIS FROM HUMAN VALVE HEART Surgery. the 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, turkey, 2013
 18. ATRIAL FIBRILLATION FOLLOWING ELECTIVE CORONARY BYPASS SURGERY WITHOUT CARDIOPULMONARY BYPASS IN MALE PATIENTS WITH SEVERE LV DYSFUNCTION: WHAT IS EXACT PREDICTING ROLE OF PREOPERATIVE WHITE BLOOD CELL-COUNT. the 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, turkey, 2013
 19. PROLONGED STAY IN INTENSIVE CARE UNIT FOLLOWING OPEN HEART SURGERY IS ASSOCIATED WITH PREOPERATIVE INCREASED MEAN PLATELET VOLUME IN TYPE 2 DIABETIC MELLITUS PATIENTS WITH SEVERE LEFT VENTRICLE DYSFUNCTION. the 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, turkey, 2013
 20. LOW DOSE OF METHYLPREDNISOLONE DECREASED HOSPITALIZATION STAY IN PATIENTS WITH SEVERE LV DYSFUNCTION UNDERGOING CARDIAC SURGERY. the 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, turkey, 2013
 21. INTRA-OPERATIVE GRADING OF CORONARY ARTERY ATHEROSCLEROSIS IS ASSOCIATED WITH HOMOCYSTEINE LEVEL IN MENOPAUSAL WOMEN WHO ARE CANDIDATES FOR OFF-PUMP CABG SURGERY. the 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, turkey, 2013
 22. PREDICTORS OF POST-VALVE HEART SURGERY ATRIAL FIBRILLATION: A SINGLE CENTER EVALUATION. the 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, turkey, 2013
 23. The Validity of Euro Score in Patients Underwent off pump coronary artery bypasses graft. 1st international cardiac surgery congress in Mazandaran, 2013.
پایان نامه ها
 1. The Effect of Cold therapy on the Rate of Pain Induced by Chest Tube Removal after Coronary Artery Bypass Graft
 2. The frequency distribution of vascular aneurysm and vascular dissection in patients referring to the hospital of Yazd shahid sadoughi university of medical science from 2011 to2017.
 3. The effect of educational intervention on stress management in cardiac surgery nurses
 4. Health Related -Quality of Life in patients with chronic Heart Failure referred to Afshar Cardiovascular center in Yazd between 1396-1397
 5. Study the correlation between the mesenchymal bone marrow stem cells features and post operation outcomes of patients with severe left ventricular dysfunction candidate for off-pump coronary bypass surgery
 6. Incidence of Dyslipidemia in adults and its predictors: A 10-year follow-up in central Iran in a cohort study during 2006-2016
 7. Outcome of aortic supra coronary repair in patients with acute aortic dissection type A (AADA)in Isfahan shahid Chaman hospital from 1383 to 1398
 8. The predictors of 10-year overweight and obesity persistence in adult population in Yazd, Iran
 9. Effect of Classic Chest Physiotherapy on Quality of Life after Coronary Artery Bypass Graft Surgery at Afshar Hospital: A Randomized Study
 10. Effect of dietary habits on incidence of metabolic syndrome: 10-year follow-up in a cohort study in urban areas of Yazd, Iran
 11. The Association between Hypertriglyceridemia waist (HTGW) and the 10-year incidence of hypertension in adults
 12. Comparative investigation of bilateral pleural drainage with mediastinal and left pleural drainage following coronary artery bypass
 13. Investigating the impact of stress management training on stress status and quality of life of coronary heart patients in Yazd city
 14. Investigating the relationship between homocysteinemia and intraoperative grading of coronary atherosclerosis in postmenopausal female patients volunteering for off-pump GABG
 15. Investigating and comparing the effect of verbal-visual training and common training on reducing nicotine dependence in smoking patients after coronary artery bypass surgery.
جهت آشنایی بیشتر با دکتر میرحسینی میتوانید به روزمه ایشان مراجعه فرمایید.
نسخه فارسی رزومه
English version of resume